Изработване на интернет магазини

Онлайн търговията набира зашеметяваща скорост. Все по-голямо предизвикателство се оказва да си притежател на интернет магазин. Множество фактори определя броя на посетителите на вашия онлайн магазин, колко от тях ще направят покупка и колко от тях ще купят отново от вас. Това отределя колко успешен е вашия интернет магазин. Нашата цел е създаване на сайт, който да е забележим за вашите потенциални клиенти.

Съществуват множество платформи за онлайн търговия. Вашето задание ще ни покаже коя е най-подходящата за конкретния случай