ИЗРАБОТКА НА ФИРМЕН САЙТ

Изработката на фирмен сайт се различава от изработката на сайтовете за електронната търговия, порталите и други. Това се дължи на специфичните функции, които трябва да изпълнява един фирмен сайт.

Повечето фирмени уеб сайтове съдържат:

В процеса на изработка на фирмен сайт, както уеб дизайнерът, така и клиентът е препоръчително да се придържат към определени правила и норми, някои от които са изброени по-горе. Това гарантира, че първата стъпка е точна и стабилна.

изработка на фирмен сайт

 

Големите компании обикновено поддържат един корпоративен сайт, който е общ за всички техни марки и дъщерни дружества. Понастоящем почти всяка фирма има корпоративен сайт или друг такъв, в който са интегрирани функциите на фирмен уеб сайт. Ето защо, конкуренцията при класирането в Интернет търсачките е изключително голямо от една страна, а от друга търсещите машини използват определени математически алгоритми за да извършват подредбата на сайтовете при заявка за търсене. Затова е просто абсурдно да очаквате, че вашия бъдещ уеб сайт ще се класира добре без да се спазят определени правила при неговата изработка.

При изработване на фирмен сайт е задължително да се съобразите с дадените по-долу фактори, ако искате в последствие да намират по-лесно и да посещават по-често вашия уеб сайт:

Изработката на фирмен сайт за нас е не просто работа. В процеса на изработка влагаме много енергия и страст. Според нас това са фактори с не по-малка значимост от изброените по-горе. Съвкупността от тези елементи е нашата запазена марка за успех при изработване на фирмен сайт.